ความเป็นมาของบริษัท
       บริษัท อัครโอฬาร (1996) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2539 โดย นายอุดม วรศิลป์ชัย (กรรมการผู้จัดการ) โดยใช้ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และในปัจจุบัน ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 320 ล้านบาท
       บริษัท อัครโอฬาร ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร, โรงงาน, สถานีบริการน้ำมัน, สถานีบริการแก๊ส, งานสร้างหมู่บ้าน , งานถมที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

       เราเป็นบริษัท ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการก่อสร้าง มามากกว่า 40 ปี โดยเฉพาะในการทำธุรกิจถมที่และก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันต่างๆ เราดำเนินการโดยเป็นคู่สัญญากับบริษัทน้ำมันต่างๆ มาโดยตลอด อาทิเช่น บริษัทเอสโซ่ บริษัทโมบิลออยล์ บริษัทเชลล์ บริษัทคาล์เท็กซ์ บริษัทคูเวตปิโตรเลี่ยม หรือ บริษัทปิโตนาส ในปัจจุบัน บริษัทบางจาก บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (JET เดิม) บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และอื่นๆ โดยบริษัทสามารถรับงานได้ครบวงจรเริ่มจากงานเขียนแบบ งานยื่นขออนุญาตก่อสร้าง งานถมที่ งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำมัน ระบบปรับอากาศ นอกจากนี้ บริษัท ยังรับงานถมที่และก่อสร้าง โรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดกลางเช่น ตลาดโลตัส งานถนน งานราชการ งานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร งานโครงสร้างเหล็กอาคารต่างๆ โดยบริษัท มีโรงงานประกอบโครงเหล็กที่มาตรฐาน เป็นของตัวเอง บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่
       เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา เน้นคุณภาพของงาน และความปลอดภัยในการทำงาน มาโดยตลอด เรามีทีมงานบริหาร วิศวกร สถาปนิก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และทีมงานช่าง ที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานออกมาเปี่ยมด้วยมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ว่าผู้ว่าจ้าง อย่างสูงสุด
Copyright 2011 © AkaraOlan (1996) Company Limited . All Rights Reserved.