งานกีฬาประจำปีของบริษัท
        บริษัท อัครโอฬาร ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท บริษัทจึงได้สนันสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน ...........
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่จัดขึ้น
- ภาพการแข่งฟุตบอล
- ภาพการแข่งปิงปอง
- ภาพการแข่งชักเขย่อ
- ภาพการแข่งเปตอง
- ภาพการวิ่งกระสอบ
- ภาพงานเลี้ยงกลางคืน
Copyright 2011 © AkaraOlan (1996) Company Limited . All Rights Reserved.