การอบรมของพนักงาน
        บริษัท อัครโอฬาร กำหนดให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานมีการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน.....
การอบรมดับเพลิง
  - ภาพการอบรมดับเพลิงประจำปี 2553
Copyright 2011 © AkaraOlan (1996) Company Limited . All Rights Reserved.