ธุรกิจการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส
        บริษัท อัครโอฬาร ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการแก๊ส ที่มีประสบการณ์ เราดำเนินการโดยเป็นคู่สัญญากับบริษัทน้ำมันต่างๆ มาโดยตลอด อาทิเช่น บริษัทเอสโซ่ บริษัทโมบิลออยล์ บริษัทเชลล์ บริษัทคาล์เท็กซ์ บริษัทคูเวตปิโตรเลี่ยม หรือ บริษัทปิโตนาส ในปัจจุบัน บริษัทบางจาก บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (JET เดิม) บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และอื่นๆ โดยบริษัทสามารถรับงานได้ครบวงจรเริ่มจากงานเขียนแบบ งานยื่นขออนุญาตก่อสร้าง งานถมที่ งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำมัน ระบบปรับอากาศ
    ผลงานการก่อสร้างของเรา
     - สถานีบริการน้ำมัน
     - สถานีบริการแก๊ส
    กลุ่มลูกค้าของเรา
                    
Copyright 2011 © AkaraOlan (1996) Company Limited . All Rights Reserved.